Kurs i medlemskap og rapportering

SPK.no > Kurs og foredrag > Kurs for arbeidsgivere > Kurs i medlemskap og rapportering
 
Vi arrangerer kurs for deg som arbeider med rapportering av lønns- og stillingsdata eller har andre personalfunksjoner.
 

Kursinnhold

Vårt kurs i medlemskap og rapportering består av to foredrag.

  • Foredraget Medlemskap og rapportering viser hvordan du rapporterer lønns- og stillingsdata. På kurset får du en grundig innføring i vilkårene for medlemskap i Statens pensjonskasse, og ansvarsfordelingen mellom oss, arbeidsgiver og medlemmene. Vi tar også opp emner som endringer i lønns- og stillingsdata, pensjonsgivende tillegg, ansatte på timelønn og ansatte som fungerer midlertidig i en stilling med høyere lønn. Du lærer om søknadsprosedyrer, og sammen går vi gjennom pensjonsmeldingsskjemaet.
  • Foredraget Pensjon og valgmuligheter går igjennom det norske pensjonssystemet. Vi viser hvordan alderspensjon i Folketrygden og SPK beregnes etter pensjonsreformen – inkludert ny tjenestepensjon for medlemmer født etter 1963. Vi snakker også om SPK’s forsikringer (uføre- og etterlattepensjon) og boliglånsordningen for våre medlemmer.

Program og praktisk informasjon

 09:00 - 11:30   Medlemskap og rapportering
 11:30 - 12:15   Lunsj
 12:15 - 12:45  Medlemskap og rapportering forts.
 12:45 - 15:15  Pensjon og valgmuligheter


Undervisningen legges opp som en kombinasjon av teoretisk informasjon og praktisk forståelse. 

Kursavgifter for 2022

Pris fysiske kurs: kr 2 350,- (inkl lunsj)
Pris digitale kurs: kr 1 650,-

Påmeldingen er bindende når påmeldingsfristen har gått ut, men du kan sende noen andre om du ikke har mulighet til å gå selv. 

Kontakt oss gjerne på kurs@spk.no hvis du har noen spørsmål om kurset.

Liste over kommende kurs (trykk på linken for å melde deg på)

Henter aktiviteter...

Ingen treff på søket: '{{ searchWord }}'
{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place | str_limit(30) }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}